EUROSTUDENT III PROJESİ

TÜRKİYE UYGULAMASI

Bologna Süreci kapsamında Avrupa Yükseköğretim Alanı'nın (European Higher Education Area - EHEA) sosyal boyutu hakkında sürdürülen Eurostudent projesi, Avrupa'da yükseköğrenim görmekte olan öğrencilerin sosyo-ekonomik yaşam koşulları ile ilgili veriler toplayıp karşılaştırmalı analiz yapan bir projedir. Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı toplam 23 Avrupa ülkesinin katılımı ve katkıları ile gerçekleştirilen ve 2006–2007 yılı verilerden oluşan projenin üçüncü aşamasına ilişkin EUROSTUDENT III raporu 2008 yılı Ağustos ayında  http://www.eurostudent.eu adresinde  yayımlanacaktır.  

Yükseköğretim Genel Kurulunun 03.02.2006 tarihli kararı ile, projenin ülkemizde  yürütülmesi amacıyla, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nezih Güven, Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör ve Yard. Doç. Dr. Mustafa Şen' den oluşan bir komite kurulmuştur. Proje kapsamında, 2007'nin Mart-Nisan aylarında, ÖSYM'nin bilgilerini sağladığı rasgele seçilmiş 67,000 öğrenciye ankete katılım davetiyesi gönderilmiştir. Anket ODTÜ Bilgi işlem Merkezinin hazırladığı bir programla internet üzerinden gerçekleştirilmiştir. Değişik üniversitelerden yaklaşık 15.300 lisans öğrencisi anketi tamamlamıştır.

 

 

Eurostudent Logo
Project Web Page

HIS Logo

Project Coordinator Web Page: HIS: Higher Education Information System Hanover

odtu
National Project Coordinating Institution in Turkey: Middle East Technical University